dilluns, 28 de març del 2016

pd 692

TRIUNFO 717 – 23 d'octubre de 1976
ANTULIO PARRILLA, OBISPO E INDEPENDENTISTA
José Monleón
...
la jerarquia eclesiàstica, sempre molt més a prop dels rics que dels pobres. Només cal llegir la història.
... el mode de vida d'aquestes jerarquies les incapacita per entendre les masses llatinoamericanes. Llurs cases, llurs cotxes, llurs privilegis, llurs comoditats, els separen de la realitat popular; de manera que, encara que en els seus sermons emprin el llenguatge evangèlic, a la pràctica participen del recel que les classes dominants senten envers el medi popular.
...
En tant en quant la situació actual de la nostra pàtria exigeix canvis ràpids i significatius, crec que hem de tenir una mentalitat revolucionària. Em sembla que Puerto Rico, nacionalment unit enfront del règim, pot escollir, per medis pacífics, però revolucionaris, el seu destí històric de llibertat i independència. Exigir la total liquidació de la colònia i la retirada completa de Puerto Rico. Crec fermament, més que en el militarisme, més que en les armes, en la força de voluntat d'un poble que s'aixeca i expressa el que vol amb tot sinceritat.
...
Em considero el més revolucionari per ser cristià. No hi ha doctrina més radical ni estil de vida més revolucionari que el cristianisme.
...
Mentre els capellans hem estat al costat de les classes dominants, a ningú se li va acudir dir que fèiem política. En canvi, ara, quan alguns hem intentat defensar la justícia, ens han dit que en fotéssim a l'església.
...
Jesús va venir a salvar l'home, el gènere humà, totalment i integralment, en totes les seves dimensions.