divendres, 13 de febrer del 2015

pd 318

EL PUNT, Dijous, 7 de maig de 1987
CAP AL 87-88
Xavier Besalú i Costa

Temps de preinscripcions i matriculacions. Temps de planificar i de fer balanç. Temps també de donar comptes (d'avaluació, més pròpiament?) i d'informar...
...
Quantes aules d'EGB hi ha amb més de 35 alumnes?
Quantes escoles unitàries hi ha amb més de 25 alumnes per aula?...
Amb quants professors d'Educació especial, amb quants mestres de suport, compten les nostres escoles?...
A quants col·legis públics hi ha professors d'Educació física, de Música, d'Anglès, en plantilla?
Quants pobles i ciutats tenen escoles d'Adults de la Generalitat?...
... 
Perquè no es fa una planificació democràtics (és a dir, amb participació de tots els sectors implicats), progressista (és a dir, amb ànim de millorar les coses), modernitzadora (és a dir, amb ganes d'adaptar-se a les necessitats d'avui) i valenta (és a dir, sense complexos per reclamar una efectiva igualtat de recursos materials i humans)?

(p.s. Recordem que el curs 87-88 va ser de vagues massives i llargues)