dilluns, 18 d’abril del 2016

pd 711

TRIUNFO núm. 701 de 3 de juliol de 1976
AZCARATE I CLAUDIN DISCUTEIXEN SOBRE L'EUROCOMUNISME (1)
Manuel Azcárate, Fernando Claudín. Diego Galán

...
AZCARATE: ...la debilitat ideològica profunda en que es troben aquests règims socialistes, concretament el règim soviètic, que potser va lligat a la inexistència d'un veritable règim polític democràtic en aquests països. Són règims que es basen en l'autoritarisme i tenen una concepció amarxista, d'origen metafísic, de creure que a un país se li pot imposar una ideologia a la força... En la nostra concepció del socialisme, a part de plantejar el socialisme com a desenvolupament de la democràcia, plantegem un Estat sense ideologia oficial: un règim de lliure lluita ideològica...

CLAUDIN: ... La ideologia soviètica, sota la fórmula del "marxisme-leninisme" encobreix una realitat social que no correspon a la lletra, un sistema en el que existeixen les diferències de classe, encara que siguin diferents de les del sistema capitalista occidental...