dimecres, 27 de gener del 2016

pd 637

EL PAÍS, dissabte 14 de desembre de 1991
LES MIGRACIONS A CAUSA DE LA FAM SERAN EL MAJOR CONFLICTE DEL SEGLE XXI
Milagros Pérez Oliva

El planeta disposa dels recursos suficients per alimentar amb escreix a tots els seus  habitants, i inclús per afrontar un creixement sostingut de la població durant algun temps. Tanmateix, 540 milions de persones no ingereixen els aliments suficients, i més de 1.000 milions, segons informa el Banc Mundial, no tenen poder adquisitiu per a garantir una nutrició adequada. La inseguretat alimentària es convertirà en la principal causa de conflicte del proper segle...
...
"L'èxode massiu del camp a la ciutat és especialment intens en els països més pobres i constitueix el fenomen més preocupants d'aquest final de mil·lenni..."
La comissió ha calculat que d'aquí tres dècades hi haurà al món més de 50 metròpolis de més de 10 milions d'habitants i algunes doblaran aquesta xifra...
"L'èxode a la ciutat no només no soluciona el problema de la fam i la pobresa, sinó que l'agreuja perquè tots aquests emigrants deixen de ser productors d'aliments per convertir-se en consumidors improductius...
Qualsevol política que pretengui un equilibri en la població ha d'afrontar el problema des de l'arrel: donar prioritat al foment de l'agricultura i garantir la seguretat alimentària, és a dir, la producció i la disponibilitat suficient d'aliments i una forma estable, regular i equitativa de distribució". (Paul Lunven)
...
El dret a l'alimentació no ha de ser utilitzat, en cap circumstància, com a arma política...