dissabte, 24 de gener del 2015

pd 299

PUNT DIARI / Dijous, 14 de març de 1985
LA PARTICIPACIÓ DELS MESTRES
Josep Trallero Fernández

...
Per una banda, una sèrie d'organitzacions sindicals, dintre de la seva migradesa de possibilitats, mantenen una certa dinàmica; i per l'altra els moviments de renovació pedagògica encara són capaços de captar l'interès d'una part dels mestres. Les escoles d'estiu, els seminaris, els reciclatges ens demostren que la síndrome de funcionari encara no ens ha arribat al moll de l'os. 
Cal que considerem, però, dues coses. Ni les organitzacions sindicals poden fer gaire res mentre la majoria dels treballadors de l'ensenyament no s'integrin i hi participin, ni el continuat reciclatge professional és la clau que solucionarà els nostres problemes. Si tan sols arribem aquí, mai no podrem dir que hem fet prou per aconseguir una escola pública catalana...