dimarts, 24 d’abril del 2018

pd 1258

"D'aquests oficis (veure el paper diari pd 1256) ja no se'n pot viure, han quedat relegats al teatre perquè ja només serveixen per fer representacions a les fires d'artesans."
Víctor Cunillera