dimecres, 12 de novembre del 2014

pd 233

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA, diumenge 7 de juliol de 1974
LA CREATIVITAT DEL NEN A L'ESCOLA (1)
Lluisa Jover Armengol

.. els programes d'expressió artística musical i dinàmica que s'utilitzaven a les escoles, consistien en una sèrie de lliçons absolutament estructurades de manera que el treball de l'alumne es reduïa a copiar, imitar un model, segons unes rígides normes establertes. Tots els problemes estaven ja resolts... Amb aquest mètode la estimulació del nen quedava paralitzada, es frenava qualsevol esforç mental i no es desenvolupava ni el pensament ni el sentiment.
... 
Actualment ja no es pot concebre un programa escolar, que juntament amb les matèries ja conegudes, no tingui l'àrea d'"expressió plàstica, musical i corporal", considerada com un punt de partida imprescindible per al desenvolupament de la sensibilitat del nen.
...
Aquest nou procés d'aprenentatge ha de partir del propi cos del nen, de les seves sensacions i experiències. A partir del joc es va despertant en ell la consciència de les seves pròpies sensibilitats i busca el contacte amb els seus companys; aprèn a comunicar tot el que amb el llenguatge habitual mai no podria expressar...

(... continuarà)