dimarts, 15 de març del 2016

pd 681

TRIUNFO 723 – 4-12-1976
CUBA, 1956-1976 PROCÉS D'UNA REVOLUCIÓ (1)
Juan Aldebaran

... Cada revolució és un fet que comença i acaba en sí mateixa...
... Bastir un règim comunista a la riba dels Estats Units, el país més anticomunista i més poderós del món, i mantenir-lo durant vint anys – i els que vindran – pel damunt de tots els avatars del món, per sobre de totes les pressions polítiques i militars, és un esdeveniment inversemblant...
...
La puresa d'una revolució, de qualsevol revolució, probablement només es dona en els seus inicis, en el gran salt cap endavant, i mentre s'està combatent. Després influeixen sobre ella una sèrie de fets que la van modificant, endarrerint el seu caràcter, sempre utòpic, d'instauració d'una nova època i d'una nova societat perfecta...