dimarts, 23 de juny del 2015

pd 442

TRIUNFO, número 677, 17 de gener de 1976
UNA SALIDA PARA LA EDUCACION
Carlos París

(Parlant de la Ley General de Educación de l'any 1970)
... l'intent de modificar la nostra situació educativa ha ensopegat amb tres fronts principals: l'econòmic... el polític-ideològic... i la natural inèrcia dels hàbits generats...
La conclusió sembla clara: l'actual Estat espanyol no disposa de la capacitat necessària per enfrontar una veritable reforma educativa que posi remei a les nostres deficiències tradicionals... 
... un Estat econòmicament dèbil en el marc d'un capitalisme depenen de l'exterior en molts sectors, i l'interès del qual per elevar el nostre nivell educatiu i investigador és forçosament reduït.
La sortida d'aquesta situació només es pot trobar a nivell òptim en un Estat socialista, dipositari i distribuïdor de la riquesa nacional, segons l'interès de la comunitat, considerant l'educació com un servei públic prioritari...
... 
Socialització, llibertat, democratització descentralitzadora serien les decisions polítiques bàsiques que posarien en mans populars un aparell educatiu que fins al dia d'avui els ha  estat sostret.

pd 441

Imatge inserida 1