dissabte, 20 de desembre del 2014

pd 267

SETMANARI DE L'ALT EMPORDÀ / Dimecres, 15 de gener de 1992
UN CAMP D'ACCIÓ EN LA LLUITA PELS MÉS POBRES: ELS DISMINUÏTS PSÍQUICS (i II)
Ramon Soler Vila

... els disminuïts psíquics compensen generalment la seva intel·ligència disminuïda amb la seva gran capacitat d'estimar...
Per ells l'eficàcia, el diner, el confort, tot allò que avui es valora tant, no té la importància que té per molts, però, en canvi, en la seva jerarquia de valors, hi ocupen un lloc preferent l'acollida, l'amistat, l'amor...
... Existeixen unes comunitats (la de l'Arca, per exemple) amb persones que han decidit viure amb els disminuïts en unes comunitats on es comparteix llar, vida i treball, nit i dia, penes i alegries, angoixes i satisfaccions. Donen i reben alhora, creixen junts, s'estimen...
... Aquesta crida dels marginats la poden escoltar els cristians i fer-la seva. ¿No són els disminuïts psíquics els pobres de Jesucrist per als quals s'hauria de tenir una dedicació o una preferència especial?
També l'haurien de fer seva els no creients que tenen una sensibilitat social que els fa acostar als marginats per tractar de fer-los sortir de la seva situació i per defensar els seus drets.