dimarts, 26 de gener del 2016

pd 636

EL MÓN / 217,   20 de juny de 1986
DEMOGRAFIA DECADENT
...... ?

... la taxa de natalitat disminueix a tots els països de la CEE, especialment a Alemanya, Dinamarca i Itàlia, aquestes xifres situen Espanya com el país de la Comunitat on més dràsticament ha caigut la taxa de natalitat. S'ha passat de 21,7 nascuts per mil habitants el 1960 a 12,5 el 1983.
...
... el quocient entre la massa de població ocupada i la jubilada o aturada ha experimentat un desequilibri dramàtic en l'última dècada. Aquest quocient ha baixat de 6,1 el 1975 a 2 actualment. Més planerament, diríem que, si en la dècada passada cada 6 espanyols actius en mantenien 1 de passiu, avui la relació és de 2 a 1.