divendres, 18 de maig del 2018

pd 1268

"(Marx) també ens va transmetre la idea de crisi periòdica... A l'hora de disseccionar el monstre, Marx és incomparable. Ell amb això no en tenia prou. Volia donar-hi una completa rèplica oferint un pla alternatiu. Llavors va haver de recórrer a previsions o profecies que no s'han acomplert..."
Reyes Mate