dimecres, 18 de novembre del 2015

pd 574

T.E. (TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA)... 1996?
DE LA SACRALIZACIÓN DE LA HISTORIA A LA HISTORIA SAGRADA
Xosé G. Barral Sánchez

...
La proposta de millora de la història no té encaix en els termes en que s'ha formulat. En primer lloc, perquè no s'augmenta l'horari i perquè no es modifiquen els llibres de text... En segon lloc, no té massa sentit tanta concreció, encara que es  tracti d'un assumpte de gran valor patriòtic, en una proposta curricular oberta com la que sustenta la LOGSE, tot i que comprenem que aquest argument cau fora de l'espai de visió de qui es mou amb les orelleres pedagògiques d'aquest ministeri.
...
Una última raó ja denunciada per aquest sindicat (CCOO), és la concepció caduca que revela l'estudi cronològic dels fets històrics, opció descartada en l'àmbit dels estudiosos de les ciències socials...