dilluns, 8 de setembre del 2014

pd 178

EL MÓN/222  25/VII/86
MARTOS: UN FOC QUE NO S'ATURA
Isabel Rossell

Trenta-dos habitatges ocupats per gitanos van ser assaltats i cremats per uns veïns de Martos. El detonant no importa gaire. Una baralla entre un paio i un gitano. Sempre hi ha un pretext perquè conflictes particulars desencadenin la ira contra el col·lectiu de prop de mig milió de gitanos que viuen a Espanya. Aquestes manifestacions de violència no constitueixen un fet aïllat. La violència contra els gitanos és constant. Sempre latent, i a vegades manifesta.
...
Es diu que són ells mateixos, pels seus costums, que es resisteixen a integrar-se...La delinqüència que se'ls atribueix té molt a veure amb la misèria, l'analfabetisme i l'atur, que també generen delinqüència als barris de les grans ciutats on no hi ha gitanos...
...
El tòpic de la tolerància racial ibèrica cada dia està més en entredit.