diumenge, 25 de gener del 2015

paper diari número 300

AVUI, 1 d'agost de 1990
FUGIR DEL GUIX
Jaume Sarramona

Fugir del guix indica el desig de deixar l'activitat pedagògica a l'aula per altres tasques a realitzar fora del marc escolar...
...
Una primera font d'insatisfacció és l'actitud dels alumnes en certs nivells i ambients, on aconseguir captar llur interès per l'estudi i mantenir un cert ordre a les aules es converteix en una feina molt difícil. Aleshores ensenyar és una activitat molt estressant, amb poques gratificacions compensatòries...
...
... Mesures (de solució) que passen pel reconeixement social de la  professió docent en el seu conjunt i pel reconeixement particular dels qui l'exerceixen  amb més dignitat i eficàcia...
...
Cal demanar la dignificació salarial i la consideració social que la docència mereix, a fi i efecte que sigui una professió desitjable per subjectes ben disposats... i que s'eviti dins ja de l'exercici professional una selecció per via negativa, fugint-ne els més inquiets i preparats...