dilluns, 16 de juny del 2014

pd 120

TRIUNFO, núm.704, de 24 de juliol de 1976
EL CASO CARDENAL
Javier Alfaya
(Ressenya del llibre: "La santidad de la revolución" d'Ernesto Cardenal)

...Cardenal és tot el contrari d'un poeta tancat, hermètic. Per la seva poesia corre un vent de llibertat, d'estremidora puresa, que dota el seu llenguatge d'una fluïdesa i d'una bellesa incomparables. Poeta revolucionari, el seu missatge de radical transformació política i social no està embolicat ni en demagògia ni en retòrica. És un missatge d'amor al poble, però sense la insuportable buidor populista que ha tarat tanta poesia política, tant a Espanya com a altres països...
...
"M'interessa la poesia, sí, i és el que més faig, però m'interessa de la mateixa manera que les interessava als profetes. M'interessa com a  mitjà d'expressió: per denunciar les injustícies i anunciar que el Regne de Déu és a prop" 
(E. Cardenal)