dissabte, 21 de novembre de 2015

pd 577

ARA,  any 2M??
LA CITA
Aristòfanes

"Els savis aprenen moltes coses dels seus enemics"