diumenge, 15 de juny del 2014

pd 119


? - 19..?
HANS KÜNG: EL HOMBRE DEL FUTURO BUSCA OTRAS FORMAS DE RELIGIOSIDAD
Juan Arias

...." Si hem de donar crèdit al que veiem i escoltem, una època s'acaba i una altra comença, i com passa sempre en períodes de destrucció i gestació, la història dibuixa en casa consciència el signe d'una gran interrogant. Què és el que acaba i què és el que comença? El nostre és un temps de canvi i de perplexitat." (Otavio Paz)
...
Segons alguns teòlegs,...en el segle futur, en el que les grans masses de desheretats i miserables podrien emprendre la gran marxa sobre el nostre món de la opulència, o els homes acceptaran el déu de la compassió, el que aposta pels darrers, o la nostra societat acabarà ensorrant-se víctima del seu propi egoïsme.
...
... dels tres grans eixos de la democràcia moderna: llibertat, igualtat i fraternitat, només aquest última, llegida en clau de solidaritat, podrà garantir l'existència de les altres dues, perquè afirma Octavio Paz: "La llibertat pot existir sense igualtat i la igualtat sense llibertat, però són tiranies i l'única que pot humanitzar-les i armonitzar-les és la solidaritat entre els homes i els pobles".