diumenge, 21 de juny del 2015

pd 440

TRIUNFO, número 677, 17 de gener de 1976
ETICA Y DERECHOS HUMANOS
Enrique Tierno Galván

... ¿La lluita per superar i destruir la classe burgesa i l'instrument que preferentment fa servir, és a dir, l'Estat burgés, exigeixen la destrucció o la reducció dels drets humans?...
... el capitalisme genera les seves pròpies antinòmies com ideologia i com institucions, i la principal d'aquestes antinòmies són els drets humans...
... a les societats determinades pel mercat capitalista o neocapitalista, el procés del socialisme passa per l'absolut respecte a les institucions democràtiques que regulen i protegeixen els drets humans... que són l'expressió de la ideologia ètica que farà possible el desenvolupament del socialisme i la superació del sistema capitalista... 
...
En l'etapa actual del capitalisme, les contradiccions internes són gegantines i a la cresta de l'ona d'aquestes contradiccions hi ha els drets humans...