dissabte, 27 de setembre del 2014

pd 196

AVUI ? .... 2002 ?
LA LLENGUA DELS NOUS CIUTADANS
Fèlix Martí

En un món tan desequilibrat des del punt de vista econòmic és probable que creixin els fluxos migratoris dels països pobres cap als països rics. Catalunya ja ha començat a rebre contingents significatius de persones procedents del Magrib, de l'Àfrica subsahariana, dels països de l'est d'Europa i d'Amèrica Latina. La majoria dels que vénen es convertiran en ciutadans de Catalunya...
Des del punt de vista lingüístic s'ha d'aconseguir que el català es consolidi com a llengua de cohesió social, és a dir, que els nous ciutadans corresponguin a l'acolliment de la societat receptora respectant la llengua catalana com a llengua pròpia del país... però els enemics de la normalització lingüística catalana tornen a fer difícil la seva integració amb diverses estratègies: Els agradaria que als territoris de llengua catalana s'acceptés com a llengua comuna el castellà. Diuen que els catalanoparlants també sabem el castellà, que el castellà ja és la llengua de bona part dels immigrants antics i nous i que l'aprenentatge del castellà facilitarà la mobilitat dels nous ciutadans. Voldrien que el català quedés reduït a una llengua d'ús social limitat, que esdevingués una llengua típica i folklòrica... La defensa del castellà per als nous ciutadans s'inscriu en un projecte de futur de les llengües del món que continua privilegiant les llengües colonitzadores i menysprea la diversitat lingüística.