dijous, 29 de setembre del 2022

lliVre 15 LA GUERRA DELS POBRES i 4

pàg. 73 ... La negociació és una tècnica de combat.
pàg. 74 ... (El Duc Albert VII de Mansfeld) sabia com s'han d'estirar en el temps les negociacions, per tal de permetre als poderosos d'aplegar forces. I a més l'espera mina la moral d'aquells que no estan avesats a la guerra, i els predisposa a l'acord. Sobretot perquè, des del principi de la seva existència, els han acostumat a tant de respecte, a tanta por, que estan disposats a creure encara un moment en la paraula dels prínceps...
pàg. 94 ... De sobte la destral cau i talla el coll... El cap serà empalat. El cos serà arrossegat pel cadafal i llançat als gossos... El martiri és un parany per a aquells a qui s'oprimeix, tan sols és desitjable la victòria.
Éric Vuillard, edicions 62