dimarts, 2 de febrer del 2016

pd 642

MUNDO DIARIO Dissabte, 5 de gener de 1980
LA CONSTITUCIÓ DEL MÓN DEL TREBALL
L'Estatut dels treballadors

L'estatut dels treballadors, aprovat el passat dia 20, ve a cobrir una difícil i extensa llacuna legislativa. El complicat món laboral requeria una llei que regulés les seves relacions en el nou marc de la democràcia.
Pendent de l'aprovació per part del Senat podem augurar que, com a més tard, la primavera florirà amb un Estatut vigent. La discussió parlamentària va tenir tota l'efervescència en el Congrés dels Diputats, i el pas pel Senat serà un passeig, ja que socialistes i ucedés dominen totalment la Cambra Alta. Tenim, doncs, un text de l'Estatut pràcticament definitiu... 
La redacció actual de l'Estatut ha estat el resultat d'un projecte de llei presentat pel Govern de Unión del Centro Democrático (UCD) després de la modificació que va patir  en la Comissió de treball del Congrés - sobretot en base als acords entre la CEOE i els socialistes -, fou enriquit amb 28 esmenes i 17 vots particulars en el Ple. Les esmenes o vots particulars foren els següents: 19 dels socialistes, 17 dels comunistes, cinc dels andalucistes, dos de Coalició Democràtica, una de la minoria catalana i un del PNV.