divendres, 24 d’octubre del 2014

pd 220

EL PUNT, febrer de 1986
LA FAM
Pere Torras

... quan es parla de la fam se solen invertir els termes. Aquells que anomenem països pobres en realitat en tenen ben poca, de fam: tan poca que amb un simple plat d'arròs al dia ja la tindrien satisfeta. Els qui realment patim una fam descomunal som nosaltres, els ciutadans dels països desenvolupats, la gana és la que tenim desenvolupada, i necessitem cent vegades més que la majoria dels humans. 
Curiosament, les conseqüències tenen elements comuns. Segons diuen els experts, el 80% de les malalties en els països subdesenvolupats provenen de la desnutrició; en canvi, només el 60% de les dels països rics venen de la superalimentació...
... En quin lloc l'ésser humà viu menys deshumanitzat i se'l podria trobar més fàcilment: al Sud, amb la petita fam insaciada, o al Nord, amb la immensa gana insaciable?
... Les Nacions Unides han calculat que si de cada 100 pessetes que gastem en donéssim 1 per al tercer món, desapareixeria el subdesenvolupament. Però sembla que ara per ara això no és possible perquè "estem en crisi". Primer cal solucionar la nostra crisi.