dimecres, 19 d’octubre del 2016

pd 842

AVUI, dilluns 15 d'octubre de 1990
SENSE MALENTESOS
Teresa Pàmies

... El món cristià no és un tot homogeni i la part més poderosa no serà receptiva a l'oferta d'en Raimon Obiols per regenerar aquesta societat "hedonista, insolidària, individualista i cega als problemes dels humils". Els altres, els cristians que ho tenen clar, fa temps que assumiren el risc d'anar plegats amb els marxismes - el marxisme és plural - per defensar valors i drets de la persona humana que els sistemes capitalistes - el capitalisme també és plural - ha ignorat, violat o pervertit.
Segurament, l'Alfons Comín, recordat aquests dies en ocasió del desè aniversari de la seva mort, saludaria la iniciativa del secretari general del PSC, però ell i molts cristians de Catalunya no esperaren que, des del camp del socialisme, s'avancés una proposta semblant. Des de la seva fe cristiana viscuda com a compromís amb els més pobres i humiliats, descobriren "els valors emancipadors i alliberadors del marxisme, en absolut aliens a la seva arrel cristiana", com ha dir J.A. González Casanova. El diàleg que  s'establí esdevingué combat comú, car "és la pràctica política la que uneix els emancipadors".
...
 "El dubte i l'esperança són compatibles"  J.A. González Casanova