dissabte, 25 de desembre del 2021

pd 2330 El Nadal del futur 2

 (ara... mateix)

No estic pas en contra de les festes col·lectives. Ben al contrari, em semblen més necessàries que mai, en una societat excessivament escorada cap a l’individualisme. El que crec és que hem de repensar-les, donar-los un sentit que ens parli a nosaltres, persones del segle XXI, que enllacin amb la tradició, sí, però que la renovin, justament perquè la festa no mori... I l’Església fa ara una gran pressió per no perdre el sentit religiós dels ritus col·lectius... En una societat laica com és ja en gran part la nostra, cal reinventar les cerimònies, no prescindir-ne, que tot grup humà les necessita per enfortir els seus vincles i la seva cohesió. I que qui vulgui celebrar el naixement de Jesús pugui fer-ho sense obstacles, però també sense imposicions... Mantinguem, doncs, el Nadal, però donem-li, de mica en mica, un nou sentit, que no sigui exclusivament la festa de les compres i dels bons menjars, cada vegada més mancada d'esperit col·lectiu... Instaurem el Nadal com una festa del civisme, de la celebració de la nostra vida col·lectiva. Què era la Missa del Gall, sinó trobades de la comunitat, moments per desitjar-se felicitat i estrènyer els vincles entre la ciutadania?...   
Marina Subirats, 11.12.2021