dijous, 25 de juny del 2015

pd 444

TRIUNFO, número 709 del 28 d'agost de 1976
LA ESCOLA D'ESTIU: 
MAESTROS PARA LA DEMOCRACIA (i 2)
Montserrat Roig

Un barco de llibertat

... Sis mil mestres s'han inscrit a la XI Escola d'Estiu, el doble que l'any passat. El primer any foren 150 els mestres-alumnes que van passar per allí. Sense cap selecció prèvia, mestres de totes les edats han conviscut durant quinze dies sota la calor sufocant del juliol barceloní. El deu per cent dels alumnes eren no catalans. Andalusos, bascos, aragonesos, castellans, etcètera, descobrien, de sobte, el que conformava la societat catalana i acceptaven, sens regatejos de cap mena, que la llengua utilitzada en tot moment fos el català.... Els tòpics contra Catalunya, alimentats fora d'ella per anar, en realitat, contra tots els pobles que formen l'Estat Espanyol, es van esvair a l'Escola d'Estiu... Aquest ambient, entre nanterrià i surrealista, fou el que sorprengué al filòsof Althusser qui, ingènuament, va creure que Catalunya estava "alliberada"...
...
Unes mil cinc-centes persones assistiren a l'assemblea final de la XI Escola d'Estiu. On es va ratificar el document "Per una nova escola pública",encara que va triomfar una important esmena on es deia que s'ha de tendir a la desaparició de l'escola privada. Segur que suscitarà grans polèmiques: la necessària abolició de l'escola privada pot provocar grans col·lapses en l'organització educativa dels propers anys. L'esmena fou aprovada per 595 vots a favor i 526 en contra...