dimecres, 8 d’abril del 2020

pd 1793 "Hi ha solidaritats aparents, indolores i falses"

16 febrer 1997
... no totes les solidaritats són tals... Els mitjans de comunicació ara esbomben alguns gestos suposadament solidaris però no es plantegen les causes de les injustícies, això no vendria i seria insuportable fer un programa de 24 hores amb testimonis que  qüestionessin per què hi ha injustícia. Aquestes històries autèntiques no interessen, no es volen sentir... Hi ha solidaritat indolora, jo dono diners i prou, però no m'uneixo a l'altre, no em soldo amb ell... Hi ha solidaritats falses, indolores, insolidàries... Hi ha solidaritats primàries, com ara la familiar, amb els veïns... i després hi ha dimensions de la solidaritat secundàries que ens atansen a la dimensió més internacional... La solidaritat, però, és una, la que et fa unir-te amb la causa de l'altre, soldar-te amb ell.    
F. Javier Vitoria