dimecres, 24 de juny del 2015

pd 443

TRIUNFO, número 709 del 28 d'agost de 1976
LA ESCOLA D'ESTIU: 
MAESTROS PARA LA DEMOCRACIA (1)
Montserrat Roig

Una mica d'història
... el 1965 pretenien ni més ni menys que retallar distàncies amb la tradició pedagògica truncada des del final de la guerra civil. Quatre dècades d'una política educativa paral·lela als interessos i a les necessitats del poble català, van desaparèixer per obra i gràcia d'unes lleis i decrets que no foren promulgades per que sí... La descatalanització de l'escola a Catalunya fou brillantment aconseguida a base d'enviar mestres des d'Extremadura i Castella, des de la zona dita "nacional", per suplir les vacants dels mestres catalans depurats. Aquests nous funcionaris, la majoria, compliren amb gran interès i dedicació llur missió de transmissors entusiastes de la ideologia centralista i anti-republicana: ignoraren sistemàticament la llengua, la història, la cultura catalana, deformaren o ho intentaren, la ment de les noves generacions i sembraren en la moral dels seus alumnes un subterrani però persistent sentiment de culpa i frustració...

Per una nova escola pública
A partir dels seixanta, comencen a néixer i desenvolupar-se una sèrie d'escoles finançades privadament que garantien una educació laica i catalana... Aquests mestres arribaren a la conclusió que l'escola ha de ser pública, gratuïta i laica. Per descomptat, anaven contra l'escola estatal, centralista i mediatitzada per la seva pròpia estructura burocràtica...

Calia formar els mestres: així va néixer l'Escola d'Estiu de "Rosa Sensat". Durant onze anys ha dut a la pràctica l'axioma de que tot bon mestre ha de fonamentar-se ne tres pilars científics i humans: el psicològic, el sociològic i el pedagògic...

(continuarà...)