dilluns, 22 de febrer del 2016

pd 660

TRIUNFO · num. 751 · 18 junio 1977 · 50 ptas.
LA CRISI DE L'EDUCACIÓ INTEGRAL: LES ESCOLES PROFESSIONALS DE SANT JOSEP
Enrique Miret Magdalena

... no es poden propugnar escoles que siguin unes catòliques, altres protestants i altres deistes, potser. Això seria dividir els futurs ciutadans des de la infància en grups separats per ideologies, fent amb això un mal servei a la necessària convivència plural que durant segles no hem sabut noi establir ni fomentar a Espanya...
...
La història del cristianisme dels primers segles és il·lustrativa: fou l'època de major difusió del cristianisme, i de major proporció de creients convençuts plens de vida religiosa responsable. I en aquell temps no hi havia escoles catòliques: els cristians s'educaven en la fe en l'ambient familiar i en les celebracions litúrgiques que eren llavor de vida evangèlica i de formació del cristià.
...
LES ESCOLES PROFESSIONALS DE SANT JOSEP (València)
... El nou equip va organitzar l'escola donant-li una estructura de cogestió: l'òrgan directiu no era ja una persona, sinó un Consell. Les classes s'organitzaren per "consells de classe", i els alumnes i antics alumnes van emprendre un bast pla cultural de conferències, debats, recitals, cineclubs... 
Aquesta idíl·lica situació, una mica ingènua, va durar poc. Aviat es manifestaren els xocs de mentalitat dintre de la Companyia de Jesús. Aquests jesuïtes joves, després molts d'ells capellans-obrers, no eren gaire ben acceptats pels "vells". El moviment reaccionari va anar creixent, i van començar les expulsions de  les Escoles Professionals dels jesuïtes progressistes.
...
L'any 1976 van poder dir, els que coneixen bé la situació: "Ha triomfat la reacció en tota la línia; i els dos últims jesuïtes que s'han atrevit a discrepar han estat expulsats".
...