dijous, 11 de juny del 2015

pd 430

T.E. .... 2010
L'ÉXIT ESCOLAR ESTÀ DETERMINAT PER LES EXPECTATIVES ACADÈMIQUES DEL PROPI ALUMNAT
Evaluación General de Diagnóstico 2010

L'informe conclou que el que té més influència en els resultats no és el centre escollit per a estudiar, ni la repetició de curs, ni la comunitat autònoma on es viu, sinó les pròpies expectatives educatives de l'alumne i el que passa dintre de l'escola i de l'aula (és notable la importància de la relació alumne/professor o de les actituds dels alumnes, els seus professors i els seus companys). També influeix l'índex del context social, econòmic i cultural que envolta l'estudiant, el nivell d'estudis dels pares i el nombre de llibres que hi ha a casa...

El sistema educatiu ha de tenir més flexibilitat ja que no existeixen expectatives de millora en els resultats educatius de l'alumne repetidor...