dilluns, 6 de juny del 2016

pd 757

TRIUNFO núm 719 - 6 de novembre de 1976
INTEL·LECTUALS I POLÍTICS
Sixto Camara

"Andan los políticos per estos mundos como prima donnas. " Han assumit el paper de protagonistes sota el sol de la transició, després de tants anys de moure's entre bastidors, en penombres de catacumbes o en les descarades fondàries dels calabossos...
...
El polític tendeix a convertir l'intel·lectual en un ideòleg i l'artista en un propagandista: ideòleg de les veritats conjunturalment necessàries, propagandista d'aquestes mateixes veritats necessàries. Pocs polítics veurien més enllà dels seus nassos a curt termini, si no fossin provocats per la crítica intel·lectual. Els polítics cabuts acostumen  a tornar-s'hi irats davant les provocacions, en canvi els intel·ligents saben situar-se a una distància  prudencial de les innovacions, les examinen amb compte, però sense ira, les incorporen amb l'ànim a mig camí entre el que saben i el que intueixen no saber. Pocs polítics escapen a la trampa hegeliana de suposar que la dialèctica no els sobreviu i l'odi a l'intel·lectual ve de la sospita que esta en possessió de veritats que anul·len les que ella han assumit.
...