divendres, 14 de març del 2014

paper diari 29


AVUI, divendres 20 de març de 1987
Aquest cap de setmana se celebra a Barcelona el III Fòrum "Home i Evangeli"
ELS CRISTIANS DE BASE PROMOUEN GERMANOR A L'ESGLÉSIA I AL MÓN
Joan Llopis

"...a vegades sembla com si volguessin (els partits polítics) guanyar eleccions per guanyar eleccions. Per tenir poder, i prou. Un poder que ja no és una eina per al canvi, sinó un objectiu per si mateix...

...Tota l'acció que cal fer per reivindicar la llengua, la cultura i la història del nostre país s'ha de fer alhora amb una bona capacitat d'acolliment envers els que han vingut de fora...treballant especialment per un millorament de les condicions de vida dels immigrants que acostumen  a estar situats en l'anella més feble de l'engranatge econòmic."

paper diari 28


EL NOTICIERO UNIVERSAL - Martes, 30 de marzo de 1976 - pg. 30
EL PADRE DIEZ ALEGRIA EN GRANOLLERS
"EL CRISTIANISMO CONDICIONA HACIA LA IZQUIERDA"
Francisco Mora

..."La fe cristiana no és política, però tampoc antipolítica, més aviat impulsa cap a la justícia, no la de l'ordre establert sinó la del Evangeli"...
..."Els cristians han de tenir una actitud de disponibilitat cap a la política, i la fe no ha de ser cap fre"...

paper diari 27


PODEM PARLAR DE DÉU?
Evangelista Vilanova

...em sembla l'enunciat d'una tasca que no té fi o que és radicalment impossible. Sense fi, perquè la paraula sobre Déu és perpètuament inadequada i ambigua...
...Déu és el Completament Altre, a condició que sigui aquí i ara...
Tot llenguatge humà que pretengui parlar de Déu acaba en últim terme parlant de l'home confrontat amb el Desconegut que ens sobrepassa...Només puc dir Déu en referència al Misteri que hi ha en la meva arrel...
Possibilitat d'una expressió: el silenci... el símbol... el meu proïsme... Jesús de Natzaret...