dimecres, 1 de juliol del 2015

pd 450


TRIUNFO, núm. 636, 7/12/1974, pág. 46 a 49
LAS VERDADERAS "CRÓNICAS DE UN PUEBLO"
Fernando Lara
"Tracto de portar la vida a l'escola, partir de la seva pròpia realitat"

... en un rol d'orientador, d'organitzador, el mestre es converteix en un company més, que , amb la seva experiència i capacitat per estimular noves feines i clarificar els passos necessaris per aconseguir-los, es desfà de qualsevol formalisme i artificiositat en la seva relació amb els nens. La disciplina ja no és un problema ni una qüestió de primer ordre...

.... Una estructura democràtica, on les decisions són preses per votació havent estudiat i analitzat el tema... i un continu transvasament entre la realitat de fora l'aula i la de dintre...

I aprenen, per damunt de tot, llibertat. "La classe s'està convertint en una petita comunitat en la que tots se senten partícips i responsables de tot"...

"Historias de un maestro" no és res més que l'exemplificació, la posada en imatges, de la pràctica i la teoria que va elaborar Celestin Freinet, qui amb els seus escrits i els dels seus seguidors, han potenciat una de les que, si arriben a dur-se a terme plenament, serien majors revolucions del nostre segle: la de l'educació en llibertat.