dimecres, 8 de juny del 2016

pd 759

TRIUNFO núm. 730 - 22 de gener de 1977
LOS REFRANES DE LA TRIBU (la condició femenina)
Juan Goytisolo

... l'status servil i inferior, d'esclau o animal domèstic, en que ha vegetat el "segon sexe" des de la nit dels temps: em refereixo a l'apropiació masclista de l'idioma, a una aberrant classificació dels gèneres imposat per l'ús secular de la llengua, que no sols dissimula la presència de la dona fora del minúscul territori de les activitats "específicament femenines", sinó que l'assimila sempre, independentment del nombre i qualsevol altre circumstància, a l'altre sexe, tot confonen les nocions distintes de "mascle" i "ésser humà" en un terme ambigu, "home", del qual la dona forma part. Que parlant d'un home i cent dones diguem amb tota la tranquil·litat del món "els espectadors" i "els" abastem amb un genèric "ells" o, referint-nos a Déu, el masculinitzem enlloc de designar-lo, com seria lògic, amb un gènere neutre, hauria de fer-nos reflexionar sobre l'ubic imperialisme gramatical masculí i la tenaç manipulació sexista de l'idioma com instrument de poder. La necessitat d'una re-avaluació dels supòsits en que es fonamenta la llengua i una revisió de les normes gramaticals que afavoreixen l'escandalosa diferència d'status social entre l'un i l'altre sexe, apareix avui, a la llum de l'actual conscienciació de la dona, com un dels objectius fonamentals del moviment feminista en l'ardu, costerut camí que ha de conduir al sexe tradicionalment oprimit a una participació real i plena en l'art, ciència, política, govern aclaparats fins ara pel sexe opressor...