dimecres, 11 de març del 2015

pd 343

AVUI, dimecres 13 de febrer de 1991
LA GUERRA DELS MESTRES (1)
Miquel Porta Perales

Els mestres - i especialment els pedagògicament més compromesos - acostumen a portar inscrit en la seva bandera i amb lletres d'or, el següent lema/consigna/programa: "Desenvolupar la capacitat crítica de l'alumne i inserir l'alumne dins la realitat que l'envolta" ...
... ¿Quina ha estat l'actitud pedagògica dels mestres - i perdonin una generalització que segurament és abusiva - davant del conflicte del Golf? Resposta: aquesta actitud ha estat la pròpia del paternalisme il·lustrat que a més ha estat absolutament unidimensional. I el paternalisme i la unidimensionalitat (encara que estiguin carregats de molt bones intencions, i jo no dubto de les bones intencions de ningú) poden ser molt edificants, però no són gens formatius. Encara més, les actituds edificants acostumen a ser deformatives, però no formatives...
... Els textos evidencien tot un seguit de vicis no gens formatius com ara els següents: maniqueisme..., conspirativisme..., reduccionisme..., utopisme..., dirigisme..., aïllacionisme... i antiamericanisme...
La guerra dels mestres (és a dir, la guerra segons la veuen i la transmeten els mestres) està aconseguint que entre els nostres escolars ressuscitin els vells fantasmes i els vells dimonis de sempre. I és que aquests dies els nostres escolars (a més de patir les conseqüències de la més depurada pedagogia plastilina en forma de rodolins, cançons, balls, colometes de la pau, etc) estan calcant el missatge emès pels seus mestres més unidimensionals...
(... continuarà)