divendres, 17 de desembre del 2021

pd 2323 Marató

 (arafa<d'1any)

La qüestió catalana és una marató, no pas una cursa de cent metres llisos... Per a l'independentisme és una gran notícia, enorme, haver passat del cinquanta per cent dels vots. Però el vot independentista ha baixat força, en termes absoluts, i potser no tot és culpa del virus. Vol dir que la idea d’independència recula? Intueixo que no, que gairebé cap independentista ha deixat de ser-ho. Tampoc n’arriben de nous. Però hi ha un desencís sobre com es gestiona políticament. Una altra notícia és que dins del bloc independentista ara va davant un, ara l'altre, però que l'hegemonia no es decanta clarament ni cap aquí ni cap allà. Per tant, cap de les dues forces principals no obtindrà ni a curt ni a mitjà termini una victòria aclaparadora damunt l’altra, sinó que hauran d’aprendre a conviure. I això els ajunta, encara que no els agradi. Es poden barallar pels èxits, però els fracassos els ensorren a tots dos.
Vicenç Villatoro, 20.2.2021