diumenge, 20 de maig del 2018

pd 1270

"Deixeu-vos de sermons - recomanava el periodista Santos Julià als polítics en campanya electoral -, que ja no queden trones ni a les esglésies. I té raó: ja no en queden. I és que ni el creients catòlics ja no estan per a sermons. El que volen és diàleg, debat obert, possibilitat d'opinar en totes aquelles qüestions que els afecten directament. Qui no desconfia avui de les persones que es neguen al diàleg?"
Jaume Reixach, 1 de juliol de 1999