dissabte, 4 de febrer del 2017

pd 929

​EL PAÍS 18 de​ juliol de 1999
UN CRONISTA EN LAS CRUZADAS
Umberto Eco

El 14 de juliol de l'any 1099 els cristians entraren a Jerusalem i causaren 40.000 morts.
Una invasió pacífica, aquest cop de turistes, ha començat per recordar aquell 15 de juliol de 1099 en que Godofred de Bouillon va entrar a Jerusalem complint el mandat donat pel papa Urbà II amb el crit de "Déu ho vol!". La gesta, tan efímera com es 88 anys que va durar el regne cristià resultant, va acabar amb un gran carnatge... l'acció pensada per tal que els cristians poguessin visitar llur ciutat santa va tenir com a primer resultat l'expulsió de tots els cristians que hi vivien. L'escletxa que s'obrí entre Orient i Occident continua sent enorme.