divendres, 17 d’abril del 2015

pd 378

EL PUNT / Dimecres, 6 de març de 1996
MESTRES SENSE VEU
Joan Soler Amigó

... "La societat no ens mereixem els mestres i les mestres que tenim!" (Eulàlia Vintró)
... Abans érem pocs, però amb una gran caixa de ressonància social. Ara som molts més,... però sense ressonància de cap mena: qualsevol intent d'implicar la societat en un projecte educatiu és anar contra corrent. 
La situació és de total perplexitat. Educar en la solidaritat,la interculturalitat, la cooperació, la pau, apostar per la superació de les desigualtats per raó de gènere, de classe, d'ètnia, de creences o ideologies, de discapacitacions...Els projectes de l'escola sembla que no són els de la societat. El debat educatiu no és, certament, al cor de les preocupacions socials. Als mèdia només apareixen notícies disperses, anecdòtiques, allò que l'escola  no fa o no fa prou bé... I és que el moviment per la renovació pedagògica va sorgir d'un impuls fonamentalment d'esquerres. I les esquerres, avui...