dimarts, 3 de novembre del 2015

pd 560

DIARI DE GIRONA, divendres, 30 de juny de 2000
L'INFORME DE LA (REIAL ACADÈMIA DE LA) HISTÒRIA CONSIDERA UN "PROBLEMA " L'ESTAT DE LES AUTONOMIES
Daniel Bonaventura


L'informe diu textualment: "Cal tenir en compte un problema fonamental, de naturalesa essencialment política. Ens referim a la construcció a Espanya del denominat Estat de les Autonomies. La nació espanyola, definida en la Constitució de 1978 com a pàtria única i indivisible de tots els espanyols, està alhora integrada per un conjunt de nacionalitats i regions. Algunes d'aquestes nacionalitats ja van gaudir d'Estatuts d'Autonomia  en temps de la II República. Actualment, s'ha utilitzat, l'adjectiu d'"històriques" per qualificar-les. Des de mitjan segle XIX, hi ha hagut grups que manifesten desitjos d'autogovern. Això passa, per exemple, a Catalunya i al País Basc. El paper que sempre ha desenvolupat el passat en la conformació d'una consciència nacional, explica l'interès, en aquests territoris, per l'ensenyament de la història. No cal dir que es va iniciar, amb això, un camí summament arriscat, alhora que la història va poder convertir-se en arma al servei de l'exaltació de cada nacionalitat o regió. Així, es va donar la contradicció d'haver criticat en el passat el caràcter nacionalista de la història que s'ensenyava a Espanya i de reproduir ara aquest plantejament en les diverses comunitats Autònomes".
 ...
L'informe insisteix que " les circumstàncies polítiques tenen a veure amb la pretensió de les Comunitats Autònomes d'utilitzar la història al servei d'objectius aliens als plantejaments acadèmics" i que " cal rebutjar la confrontació, com en ocasions passa, entre allò espanyol i allò peculiar de les  comunitats autònomes". De la mateixa manera, "són rebutjables les confrontacions entre la història d'Espanya i la de qualsevol altre àmbit o nació"