diumenge, 15 de novembre del 2015

pd 571

AVUI, 11 de maig del 2004
NI LA PROMOCIÓ AUTOMÀTICA, NI LA REPETICIÓ OBLIGATÒRIA
Blai Gasol i Roda

...
El tema de l'avaluació de l'alumnat és una peça clau del sistema educatiu, i la manera d'abordar-lo ha de ser diferent a l'ensenyament obligatori, de caràcter comprensiu i universal, per a tots, que a l'ensenyament postobligatori, de caràcter selectiu...
La repetició de curs, a l'ensenyament obligatori, no es pot prendre de manera automàtica pel fet de no haver superat un nombre de matèries. Cal analitzar, per part de l'equip d'avaluació i de manera individual, cada noi i noia per veure si la repetició permetrà a aquest alumne un millor desenvolupament pels aprenentatges, superar les seves deficiències i acabar graduant-se. Si la repetició no serveix per recuperar l'alumne, aquesta no té cap sentit. Per tant, ni la promoció automàtica, presa en sentit literal, ni la repetició obligatòria resolen els problemes que té un noi o una noia quan per diverses causes no assimila els coneixements bàsics prescrits per a la seva edat, i en conseqüència cal buscar les estratègies metodològiques, organitzatives i els recursos adequats per poder-los recuperar.
Lligar el tema de l'esforç personal de l'alumnat al fet de passar de curs és un recurs molt pobre i propi d'altres temps. L'esforç, les ganes d'aprendre i la millora personal de l'alumnat són valors que s'han de treballar de manera prioritària i sistemàtica a les aules, tant a primària com a secundària. Però perquè aquests valors arrelin hi ha d'haver la contrapartida, per part del professorat, d'exigència professional i de treball en equip, per fer les classes atractives, motivadores, que connectin amb l'alumnat que tenen al davant, i mantenir unes relacions basades en el respecte mutu i l'afecte.
Així mateix, l'administració educativa ha de facilitar la feina docent, oferint recursos necessaris, el suport, la formació i un nou marc organitzatiu als centres docents per fer-ho possible...