dissabte, 29 d’octubre del 2016

pd 851

EL PAÍS, 22 de maig del 2002
SOCIALDEMOCRÀCIA SENSE CLASSE TREBALLADORA (1)
Vicenç Navarro

...
La classe treballadora no ha desaparegut, i tot i que la seva composició ha anat variant (passant de ser predominantment industrial a ser del sector serveis, i molts d'ells, dones), continua sent un sector molt ampli, això si no és majoritari, de la població. En aquest sentit és erroni pensar que l'augment del nivell de renda de la classe treballadora la converteix en classe mitja, ja que el que defineix la posició social de la ciutadania no ś tan el seu nivell de renda o estàndard de vida, sinó la distància social existent entre els col·lectius que la constitueixen. I aquesta no ha minvat. Més aviat al contrari... ha augmentat i en canvi la mobilitat social ha minvat durant la dècada passada (anys noranta). Les classes socials continuen, doncs, existint fins el punt que la classe social d'una persona és la variable més important per explicar l'educació, l'habitatge, el ritme de vida, les malalties i inclús els anys de vida d'un ciutadà. Les dades de mortalitat, per exemple, parlen per si soles. A Espanya, com a mitjana, els membres de la burgesia viuen dos anys més que els de la petita burgesia, els quals viuen dos anys més que els de les classes mitjanes, els quals viuen dos anys més que els treballadors qualificats, que viuen de mitjana dos anys més que els treballadors no qualificats, que viuen dos anys més que els que han estat força temps a l'atur. Deu anys de vida és la diferència de pertànyer a un o l'altre pol de la societat. Als EE UU en són quinze...