dilluns, 23 de gener del 2017

pd 918

​TRIUNFO núm. 640 - 4 de gener de 1975


LA MATANÇA DEL PORC

Sixto Camara

Per saber què és l'home, els científics estan estudiant el comportament animal dels animals, i perdonin l'aparent redundància. Si volen fer un "travelling" ràpid i centrar la cosa en un home, concretament en un home adult, els científics han dat la raó a aquell gran intuïtiu que fou Saint-Exupery i secunden la poètica afirmació del personatge del "El Petit Princep": "Jo sóc de la meva infància com d'un país". La infància, en efecte, és la nostra pàtria, és l'única geografia que adaptem a la nostra pell veritable, una pell que  no creix amb nosaltres...
...
... el progressiu despoblament del Maestrat apenes es veu compensat pel constant retorn d'algunes de les seves gents, que compren cases velles, les adoben, les deixen convertides en mausoleus de nostàlgia i tornen sempre que poden a recuperar aquest país, aquesta pàtria, la infància, del que, sense que se sàpiga molt bé ni per què ni per a què, alguna cosa o algú els expulsà...

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXIX&num=640&imagen=21&fecha=1975-01-04