divendres, 9 de març del 2018

pd 1219

"Durant la Transició... El territori més rupturista de l’Estat, amb el fet nacional i la fortalesa de les esquerres antifranquistes decantant la balança, era Catalunya...  Tarradellas, sortit del fons de la història, va ser una singular tercera via. Un republicà catalanista pragmàtic que es va apuntar a la monarquia..."
Ignasi Aragay