divendres, 24 d’abril del 2015

pd 384

IDEAL, Martes 29 de diciembre de 1998
EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN CENTROS DE LA PERIFERIA ES UN 15% MENOR QUE EN LOS PRIVADOS
Rafael Lopez · Granada

.... Un estudi de la Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalucia posa de manifest que els millors resultats els aconsegueixen els qui estudien en col·legis privats, seguits, en aquest ordre, dels centres públics ordinaris, les escoles rurals i els de barris marginals... La Junta atribueix aquestes diferències principalment a les diferències socials, econòmiques i culturals entre els alumnes dels diferents centres, i també a  les diferents actituds dels pares enfront els estudis dels seus fills...