dissabte, 9 de maig del 2015

pd 398 eem2

EL PUNT, Dimecres, 12 de març del 2008
L'EXTERNALITZACIÓ DEL SENTIT COMÚ
Xavier Díez, historiador

... El pitjor de la teologia neoliberal és que el seu món ideal esdevé contes de fades només útils per seduir administradors incauts. La realitat és menys galdosa. Alguns ajuntaments, en adonar-se que el servei no es desenvolupa bé, s'han trobat que les empreses concessionàries esdevenien carcasses buides on no hi ha contractats escombriaires o vigilants sinó un exèrcit d'advocats disposats a tombar tota iniciativa legal protagonitzada per modestos alcaldes. Clàusules abusives o manca de competència efectiva en els concursos fan enyorar l'època en què als funcionaris municipals se'ls podia sancionar si no complien, o es podien contractar més treballadors en cas necessari. Per descomptat, el vell sistema resultava força més econòmic...
... Al llarg dels darrers anys, aquesta ideologia, disfressada de ciència econòmica, hegemonitza unes escoles de negocis... que presenten supòsits indemostrables amb fets objectius...
L'externalització, la privatització, implica pagar dues vegades: es finança l servei efectivament prestat per algú sovint mal pagat i en precari, i alhora el guany empresarial de qui s'erigeix en intermediari privilegiat...
És de sentit comú recuperar les fórmules socialment més rendibles de gestió pública, o el que és el mateix, la democràcia ciutadana respecte del despotisme neoliberal.