divendres, 10 d’abril del 2015

pd 372

EL PUNT / Dijous, 6 d'abril de 1995
LES ESCOLES DE POBLE
David Pujol i Fabrellas

... A pagès l'escola és, sovint, l'únic centre cultural de la població i, per això, el seu paper és decisiu: genera activitats i iniciatives sòcio-culturals, afavoreix l'arrelament al medi, ajuda a mantenir la personalitat del poble, actua com a element aglutinador d'interessos, etcètera. Normalment fa un servei molt més ampli que el d'educar alumnes...
... les escoles rurals s'haurien de conservar - malgrat que proporcionalment costin més de mantenir que les escoles grans -, per tal de reforçar els pobles. 
Però la realitat és que la sensibilitat per l'escola rural no existeix gaire...
...
... una escola petita que funciona com cal és un instrument educatiu i cultural poderosíssim, que fins i tot pot servir de model, en molts aspectes, a les escoles grans. Però una escola rural isolada, amb un edifici decadent, sense suport de cap mena i mancada dels elements mínims per funcionar correctament és una font més de desigualtats socials.