dimecres, 12 de maig del 2021

pd 2163 L'antiracisme com a ideologia 2

 

(arafa---)
... Les races són vestigis de milions d'anys d'humanització biològica. Part de la humanitat, nascuda negra, es va emblanquir per aprofitar millor l’escassa llum de certes latituds. La humanització cultural és una part ínfima de la nostra història com a espècie. Però no partim, com tampoc ho fan els nens, de l’antiracisme. L’antiracisme és una fita del nostre procés d'humanització. És la cultura la que ens fa antiracistes, i no serà destruint-la sinó assumint-la i aprenent a llegir-la que els trets racials ens seran tan indiferents com la manera de vestir... no crec en l’estratègia d’acabar amb el racisme subsumint-nos en una raça de color de gos com fuig. Barregem-nos, sí, des de tots els punts de vista, però no renunciem a ser diversos, perquè sense diversitat no hi ha barreges. Els prejudicis no els derrotarem acabant amb les races, els gèneres, les llengües..., els derrotarem amb cultura, i la cultura s'alimenta de diversitat.
Albert Pla Nualart 14.6.2020