diumenge, 26 d’abril del 2015

pd 386

EL PAÍS, dimecres 3 de juny de 1998
LA EDUCACIÓN, EN LA ENCRUCIJADA (1)
Fabricio Caivano

... Avui en dia els adults estem embolicats en les perplexitats del present. Per educar és imprescindible un horitzó. Sostinc que estem entrant en el final del cicle històric que va configurar els sistemes educatius actuals... En la societat de la informació o del coneixement cal prevenir el risc de degradació del sistema públic d'ensenyament. Que haurà d'acomodar-se als canvis tecnològics i culturals, sense renunciar als seus principis bàsics...
... La televisió... mostra, però no explica. Alguns autors... relacionen l'alt consum de televisió amb el debilitament de les funcions intel·lectuals bàsiques per accedir a la cultura escolar, basada en seqüències lògiques, en l'abstracció, la paraula, el llibre i la convivència amb els altres.
... avui el treball ha canviat i exigeix noves destreses i aptituds... : autonomia, capacitat d'elaborar i gestionar projectes, treball en equip, autoestima, creativitat, capacitat d'aprendre. Les mateixes que la pedagogia progressista ha reivindicat al llarg de tot aquest segle.

(... continuarà)