dilluns, 6 de juliol del 2015

pd 455

? ... 1987
IR AL COLEGIO Un folleto recuerda los derechos de los padres
Chus S. Valcárcel

... es recorda als pares que han de respectar les estones d'oci i de descans dels seus fills, no pressionant-los amb exigències que estiguin per sobre de les seves capacitats; cal procurar que els nens, sobretot a preescolar i en els primers cursos d'EGB, no tinguin tasques o "deures" fora de l'horari de classe...
...
Es recorda també que la normativa vigent prohibeix als professors fumar a l'aula... "Seria recomanable que en qualsevol reunió de pares, professors o alumnes dintre del col·legi, pel fet de ser un espai educatiu, es prescindís de fumar"...